Các lệnh nạp viettel chưa đủ hoặc không nạp vui lòng nạp lại thêm. Sẽ làm hoàn tiền đơn dính.


Đăng nhập